History


Help on query formulation
Geometry: from ideas of space to the space of teaching-ideas. (La geometría. De las ideas del espacio al espacio de las ideas en el aula.) (Spanish)
Editorial GRAO, Barcelona (ISBN 84-7827-288-7). 125 p. (2002).
Tot i que la geometria es una ciencia mes propera a l’individu i a la societat en general que la mateixa aritmetica, perque s’hi estudien els cossos en relacio amb l’espai que ocupen, a mes d’ajudar a resoldre situacions problematiques quotidianes i estar present en les manifestacions artistiques (pintors, escultors..). Per que, aleshores, ha estat relegada en els plans d’estudi tants anys al coneixement superficial de certes figures i cossos geometrics i a calcular-ne les arees i els volums? Index: Construir la geometria. Por que es tan importante la geometria? Aprender jugando con la geometria en la escuela infantil: Presentacion de la experiencia. El rincon de geometria. El rincon de los lazos El polydron, un material que engancha La educacion geomtrica 12-16. Sistematica para su implementacion. Propuesta curricular El espacio en forma: Objetivos. Contenidos. Evaluacion.
Classification: G40
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!